Zelfzwichting

Het wieksysteem van 42 Groninger molensTekening: Gerrit Pouw

 
 
Op nevenstaande tekening komt bij
(1) de zwichtstang,
die door de doorboorde as steekt,
uit de askop.
Verder zijn te zien de spin,
de trekstangen,
de kniehefbomen,
de roeden
en de kleppen.
boek Wieksystemen

   Bovenstaande tekening is van G. J. Pouw, uit zijn boek:
   WIEKSYSTEMEN voor polder- en industriemolens. Uitg. Kluwer, Deventer.
   118 pag., 1982, 22,5 x 28,5 cm; met foto's en werktekeningen.
H. P. Tiddens vertaalde essentiële delen uit dit boek: Wing systems in the Netherlands.

De geschiedenis van het zelfzwichting-systeem

Over de geschiedenis van het zelfzwichting-systeem schreef B. van der Veen Czn. een artikel dat in 1975 in de 2e uitgave van het blad "DE ZELFZWICHTER" van de net opgerichte vereniging Vrienden van de Groninger Molens werd afgedrukt.
Ook besteed hij in dit artikel aandacht aan de zelfkruiing en beschrijft hij de 6 Groninger molens waarop dit systeem is toegepast.
Twee nummers later publiceerde hij het vervolg: De zelfzwichting in Nederland.
Op dit artikel kwam een reactie, dat in een volgend nummer van het blad werd opgenomen.

Deze artikelen tesamen heb ik gebundeld in een bestand: geschiedenis zelfzwichting. (pdf 46.230 k)


De opmars van de zelfzwichting in ons land

De heer J. S. Bakker te Moerkapelle publiceerde in 1979 het artikel "De opmars van de zelfzwichting in ons land", dat werd afgedrukt in het blad "Molennieuws", jaargang 26, nr. 87, april 1979, pag. 15 t/m 18.

Dit artikel is te lezen in: opmars zelfzwichting. (pdf 152.306 k)


De werking van de zelfzwichting

In het Groninger molenblad "De Zelfzwichter" verscheen in jaargang 23 (1996) een viertal artikelen onder de titel Hoe werkt . . .
Hierin schreef Henk Berends, in nummer 84, december 1996, op pag. 23-27 een helder verhaal over de werking van de zelfzwichting. Het artikel werd voorzien van twee duidelijke tekeningen.

Dit artikel is te lezen in: Hoe werkt de zelfzwichting. (pdf 229.860 k)


Themanummers over zelfzwichting

Het 21e nummer (2004) van het blad Molinologie van TIMS-Nederland/Vlaanderen, is een themanummer en geheel gewijd aan "De verspreiding van de zelfzwichting in Nederland". Het door Ton Meesters geschreven artikel omvat 48 pagina's en is voorzien van vele illustraties.

In nummer 24 (2005) is op de pagina's 1 t/m 22 deel 2 van dit onderwerp afgedrukt en in nummer 25 (2006) is op de pagina's 33 t/m 35 een aanvulling opgenomen.
Bestelling van de bladen via: Wiard Beek.

De Meule, nr. 67, 3e kwartaal 2010, een uitgave van de vereniging "De Westbrabantse Molens", themanummer wiekverbeteringssystemen in West-Brabant. Bestelling via secretaris van de Westbrabantse Molenverenging.


zelfzwichting op De Liefde, opname zomer 2000 (Foto: B. D. Poppen)

 

 

 

 
Het gevlucht
met zelfzwichting
op de molen De Liefde
te Uithuizen.

Duidelijk zijn de kleppen
in open getrokken positie
te zien.

   
 

  

Opname zomer 2000
foto: B. D. Poppen

spinnenkop-houtzaagmolentje te Wedderveer. Foto: GM
Het spinnenkop-houtzaagmolentje te Wedderveer (Hoofdweg 24) is voorzien van het zelfkruisysteem en is naast de uit het Duitse Weener afkomstige molen De Sterrenberg te Nijeveen, als enige molen in Nederland, hiermee uitgerust.

Een bezoek is dan ook zeker de moeite waard.

Molenaar/eigenaar: A. Dost, telefoon 0597 56 31 84.


asterisk B. van der Veen Czn. 1891-1987

Over B. van der Veen Czn., de markante Groninger molenkenner bij uitstek, oud-bestuurslid en erelid van de vereniging "De Hollandse Molen" in de vorige eeuw, stelde ik een beknopt biografisch verhaal samen, voorzien van een genealogisch overzicht. (9 pagina's, pdf 972.386 k)

In 1931 publiceerde hij een artikel in de "Groningsche Volksalmanak" over de windmolens in de gemeente Groningen. Het omvangrijke artikel werd afgedrukt op de pagina's 136 t/m 178. De transcriptie die ik ervan samenstelde bevat alleen de tekst en dus niet de illustraties. Het is te lezen in het document De windmolens in de gemeente Groningen. (20 pagina's, pdf 676.537 k)

Op de pagina Molenartikelen in oude Zelfzwichters heb ik meerdere artikelen opgenomen die door de heer van der Veen in het blad van de Vrienden van de Groninger molens "De Zelfzwichter" zijn geschreven.

In 1981 verscheen zijn belangrijkste werk: Het Groninger molenboek; over de presentatie ervan verscheen in het blad "De Zelfzwichter" een artikel (pdf 44,395 k). Bij het Groninger molenhuis te Groningen zijn nog enige exemplaren verkrijgbaar.


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2003/2022             up