logo

       boeken over molens

           166 Nederlandstalige, 6 Engelstalige en 34 Duitstalige
           alfabetisch gerangschikt op auteursnaam

Abelskamp, D. J. Zingende stenen. Werken met de korenmolen. Uitg. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 149 p, Warnsveld, oktober 1978 - oktober 1979. In ringband op A4.

Abelskamp, D. J. Rond zingende stenen. Werken met de korenmolen, met bijdragen over graan en bakkwaliteit, van molenmeel tot molenbrood en over de exploitatie van een molenaarsbedrijf. Uitg. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. en de stichting Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. 222 p, in ringband op A4.

Arends-Luinge, M., e.a. "De Wachter": Een wonder. 1851-2001 Koren- en oliemolen Zuidlaren. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Zuidlaarder molen. Stichting 'Koren- en Oliemolen De Wachter'. Zuidlaren. 184 pag, 2001. ISBN 90 5786 03 17. Gebonden, geïllustreerd, 20,8 x 30,4 cm.

Bakker, Johan. Molenaarsverleden, met vele afbeeldingen. Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden, 2007. 96 p., 15 x 21 cm.

Bakker, W. O. Molens in Groningen in oude ansichten. met 76 afbeeldingen. 2e druk. Europese Bibliotheek. Zaltbommel. 1977. 21 x 15,3 cm.

Balk, J. Th. Kijk op molens. Elsevier. Amsterdam. 144 p, 1979. ISBN 9010024458. geïllustreerd; 22 x 29 cm.

Balk, J. Th. De Nederlandse molen. Driehoek. Amsterdam. 80 p, 1990. ISBN 90 6030 486 1. 16 x 21,5 cm; slappe kaft; met foto's.

Balk, J. Th. e.a. Nederland dichterbij. Molens. The Reader's Digest. Amsterdam. 176 p, 1996. ISBN 90 6407 391 0. 22 x 28.8 cm; met foto's en kaarten.

Banga, Warner B. Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel. 2010 Stichting Historia Doccumensis, Dokkum. ISBN 978-90-811771-5-3, gebonden, geïllustreerd, 304 p, 23 x 28,3 cm.

Bauters, Paul. Vlaamse molens. Wind- en watermolens in Vlaanderen. Geschiedenis - bouw - werking - recht. Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon v.z.w. Antwerpen. 131 p, 1978. Geïllustreerd, 15,3 x 23,4 cm.

Bauters, Paul. Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen. De infrastructuur van eeuwenlang dagelijks, menswaardig overleven. Provincie Oost-Vlaanderen. Gent. 1985. Gebonden, rijk geïllustreerd, 484 p, 25,4 x 29,7 cm.

Bauters, Paul L. O. Van zadelsteen tot zetelkruier. Tweeduizend jaar molens in Vlaanderen. Boek 1 - Geschiedenis van het malen met natuurlijke drijfkracht. Provincie Oost-Vlaanderen. Gent. 1998. Gebonden, rijk geïllustreerd, 288 p, 24,7 x 31 cm

Bauters, Paul L. O. Van zadelsteen tot zetelkruier. Tweeduizend jaar molens in Vlaanderen. Boek 2 - Bouw en werking van de molens met natuurlijke drijfkracht rond 1850 en in de natijd. Met tekeningen van Gerrit J. Pouw. Provincie Oost-Vlaanderen. Gent. 2000. Gebonden, rijk geïllustreerd, 367 pag., 24,7 x 31 cm.

Bauters, Paul L. O., met medewerking van Gerrit J. Pouw. Van zadelsteen tot zetelkruier. Tweeduizend jaar molens in Vlaanderen. Boek 3 - Geïllustreerd molenwoordenboek. Met tekeningen van Gerrit J. Pouw. Provincie Oost-Vlaanderen. Gent. 2002. Gebonden, rijk geïllustreerd, 254 pag., 24,7 x 31 cm.

Bernet Kempers, A. J. Oliemolens. Uitg.: "Het Nederlands Openluchtmuseum" Arnhem, 1979, 108 p.

Besselaar, Herman. Molens van Nederland. Kosmos. Amsterdam. 144 p, 1974. ISBN 90 216 0440 5. 22 x 30,5 cm; met foto's en kaarten.

Besten, J. den, G. J. Pouw, G. de Vries. Nieuw Utrechts molenboek. Uitgeverij Matrijs. Utrecht. 256 p, 1991. ISBN 90-5354-011-4. 17,5 x 24,5 cm, geïllustreerd.

Bicker Caarten, A. Molenleven in Rijnland. A. W. Sijthoff. Leiden. 155 p, 1946, geïllustreerd, 18 x 25 cm.

Bicker Caarten, A. Met de kuierstok langs de molens. Een bundel artikelen over windmolens. Europese Bibliotheek. Zaltbommel. 176 p, 1977. 15,1 x 21,1 cm; met foto's en tekeningen.

Bicker Caarten, A. De molen in ons volksleven. A. W. Sijthoff. Leiden. 214 p, 1958. 16 x 24 cm; met foto's en tekeningen.

Bicker Caarten, A., Burg, H. J. van der, Hoogstraten, M. van en Kramer, I. J. de. Zuid-Hollands Molenboek. N. Samsom n.v. Aplhen aan de Rijn. 315 p, 1961. gebonden, 16,5 x 24,5 cm.

Bicker Caarten, A. Molenspiegel. Het lied van de malende molen in proza en poezie. Europese Bibliotheek. Zaltbommel. 176 p, 1976. 15,1 x 21,1 cm; met foto's en tekeningen.

Bicker Caarten, A., e.a. Molens in Drenthe. Waanders. Zwolle. 204 p, ISBN 90 70072 53 x. gebonden.

Bicker Caarten, A. Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, 1407/'08 - rondom 1500. Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Wormerveer. 256 p, 1990. ISBN 90 71123 16 2. gebonden, geïllustreerd, 22 x 29 cm.

Bilau, K. Windmolenbouw. Voorheen en thans. (J. H. Rijnenberg). Van Eshuis & Co. Dalfsen. 130 pag. 1934. 16 x 24,5 cm; slappe kaft; met werktekeningen.

Blom, L. H. De tjasker. Een zeldzaam molentype. Waanders. Zwolle. 80 p, 1978. ISBN 90 70072 15 7, geïllustreerd, 17,7 x 23,3 cm.

Bolwerks molen. Stichting "Bolwerksmolen". Deventer. 16 p, geïllustreerd, 14,9 x 21 cm.

Bonke, Hans; Wladimir Dobber, Peter Groot, Ab Hoving, Gerbrand de Vries, e.a. Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw. Walburg Pers. 208 p, 2002. ISBN 90.5730.189.x. gebonden, geïllustreerd, 22,9 x 28,9 cm

Boonman, Bert. Getymolens. De watermolens van Goes of de Luie Elf. Pitman b.v. Goes. 72 p, 1986, geïllustreerd, 16,7 x 24,1 cm.

Boorsma, P. Duizend Zaanse molens. Wormerveer, 1950. XII, 291 p. Met uitgebreid register, 16 constructietekeningen, type en constructie, kaarten, bewoning, etc. 20,5 x 30,6 cm.

Boorsma, P. Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig. Dagblad "De Zaanlander". Koog aan de Zaan. 1939. Herdrukt in 1975, 176 p, 16 x 23 cm.

Bouwhuis, J. Watermolens tussen Vecht en Oude IJssel. Dinkeldruk bv. Oldenzaal. 131 p, 1977, geïllustreerd, 21,4 x 30,1 cm.

Braay, C. P. Molens in Nederland. Herman Scholten, foto's. Kooijman International. 32 p, ISBN 90-71816-01-X.

Bruggeman, Jean Werken met molens / Travailler au moulin, m.m.v. o.a. Yves Coutant en Lieven Denewet. Werkgroep West-Vlaamse Molens v.z.w., 1996, 200 p, geïllustreerd, 21,7 x 30,6 cm.

Bruggencate, Ir. A. ten. Hollandsche Molens, geïllustreerd met 50 plakplaatjes. Van Tieleman & Dros. Leiden. 1927. Bandontwerp en bladversiering van Tine Baanders, gebonden, 32 p, 25,3 x 32,5 cm.

Bunskoeke, Drs. D. M. Molens tussen stad en d'Olde Lantschap. Harener Historische Reeks no. 1. Boekhandel Boomker. Haren. 40 p, 1984. ISBN 90.6148.810.9, geïllustreerd, 16 x 23 cm.

Bussel, P.W.E.A. van. Korenmolen. Van ambacht tot industrie. Bura boeken. Eindhoven. 464 p, 1981. ISBN 90 6404 008 7. geïllustreerd, 18 x 24,8 cm.

Bussel, P.W.E.A. van. De molens van Limburg. Een inventarisatie van en een onderzoek naar de geschiedenis, de functies, de ontwikkeling en de achteruitgang van de Limburgse wind- en watermolens vanaf 1839. Bura boeken. Eindhoven. 799 p, 1991. ISBN 90 6404 020 6. geïllustreerd, 22,5 x 31 cm.

Bussel, P.W.E.A. van. Oliemolens. Water, wind- en rosoliemolens oliezaad en olie. Bura boeken. Eindhoven. 190 p, 2007. ISBN 90 6464 021 4. geïllustreerd, 23,5 x 30,5 cm.

Colenbrander, e.a. Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit, m.m.v. Calisch, Groot, van den Hoel Ostende, Kooren. Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. Meijer Pers b.v., Amsterdam. 264 p, 1981. ISBN 90 6201 330 9. 27 x 33 cm; met foto's en tekeningen.

Coppens, Dobber, Van Driel, De Groot, e.a. Vierhonderd jaar houtzagen met wind. Verslag van de studiebijeenkomst "Een besonder Creckwerk". TIMS - Nederland Gild Fryske Mounders. Sprang-Capelle. 92 p, 1996. ISBN 90 73283 05 1; met foto's, tekeningen en kaarten. 21 x 29,7 cm.

Couwenhoven, Ron. 250 Zaanse molens. Nieuwe feiten over Zaanse molens. 142 p, 2001, geïllustreerd, oblong formaat.

Couwenhoven, Ron. Het Olieslagerscontract. Oliemolens in de Zaanstreek. 144 p, 2002, geïllustreerd, oblong formaat.

Couwenhoven, Ron. Zaanse molenbranden. "Brand, dat God genadelick gelieve te verhoeden. 146 p, 2001, geïllustreerd, oblong formaat.

Dalen, A. G. van. De toren- en rosmolen van Zeddam. 24 p, 1974. geïllustreerd, 14 x 22 cm.

Damman, R. A. De korenmolen van Windesheim 1748-1998. 28 p, juli, 1998. 21,1 x 15 cm; geïllustreerd.

Danes, Jan. Restauratie molen de Entreprise. DeJee Fotografie, ISBN 978 90 75402 00 1, 72 p, gebonden, oblong 30 x 21,5 cm, fotoboek, mei 2011.

De Hollandsche Molen. Het Nederlandse molenbestand. Overzicht van alle wind- en watermolens, rosmolens en hondenkarnen. 10e druk. 1997. A4, losbladig; (ook op cd).

De inrichting van de omgeving van molens. De Hollandsche Molen. 65 p, augustus, 1982; geïllustreerd, A4.

Dijk, B., e.a. De Groninger pelmolen. Stichting De Groninger Molen. Groningen 1999. 75 p, ISBN 90-805339-1-2, gebonden, geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide woordenlijst. 22,5 x 29,6 cm.

Dorsten, H. van. Langs Achterhoekse molens. De molens van Graafschap en Liemers. Uitg. Van Someren, H. W. ten Bosch. Zutphen. 158 p, 1972. Met vele foto's. 13,6 x 20,2 cm.

Dumas, Charles, Leo Endedijk. Meesters en Molens. Van Rembrandt tot Mondriaan. Stichting Jaar van de Molens 2007. 232 p, 2007. 23 x 28 cm.

Elst, André ver. De Belgische windmolens in beeld. Europese Bibliotheek. Zaltbommel. 1977. ISBN 90288 0039 5, gebonden, oblong. Tevens franstalig.

Endedijk, Leo - tekst; Els Geelen, illustraties. Hollandse molens. Typologie van molens en vormen van gebruik. 1e druk. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam. 1998. 40 p, ISBN 90-71107-51-5.

Endedijk, Leo; Gerven, Ed van. De Kilsdonkse Molen. Een uniek monument aan de Brabantse Aa. Uitgeverij Waanders, Stichting De Kilsdonkse Molen. 2011, gebonden, geïllustreerd, ISBN 978 90 400 7749 4, 184 p, 24,8 x 29,5 cm.

Fijnekam, Leen, Rita Vlot - tekst, Nico Knol - foto's. Wieken op de wind. Molengebied Kinderdijk, beeld van een werelderfgoed. 1e druk 1999. Uitg. De Stroombaan. Papendrecht. 100 p, ISBN 90-76496-03-x, gebonden met vnl. foto's, 21,5 x 30,5 cm.

Floris, Rien. Leven van de wind - Molens in Noord-Holland. Wormerveer, Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2007. 244 p, ISBN: 978-90-78381-14-3.

Friso, Drs. Wija, Frans Rutten, Drs. Rita Overbeek. Van dik hout zaagt men planken. Architectuurhistorisch onderzoek en waardestelling van Stoomhoutzagerij "Nooit-Gedacht" te Nieuwe Pekela. Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland. (Sien-N) Groningen. 80 p, 1999. geïllustreerd, A4 in ringband.

Fryske moletaal, benamingen bij de friese poldermolen. Gild Fryske Mounders; geïllustreerd, 21 x 29,7 cm.

Geef ons de ruimte. 50 jaar Rijnlandse Molenstichting 1959-2009. 2009; 192 p, ISBN 978 90 400 8630 4, gebonden, geïllustreerd, 25 x 30 cm.

Gelders molenboek. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland. Walburg Pers, Zutphen, tweede druk,1982. 655 p, ISBN 906011.100-1. Met index en literatuuropgave. 200 foto's en tekeningen; 19 x 26,4 cm.

Gunneweg, Jos, Willem Roose, Han Dijkstra. Het Nederlands malend korenmolenboek. Inventarisatie malende korenmolens met molenaar anno-nu in Nederland. Samengesteld door A. E. v. d. Voet. Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. 123 p, ISBN 90-9010 626 -X. met foto's geïllustreerd, gebonden.

Hagens, H. Molens Mulders Meesters. Negen eeuwen watermolens in Overijssel en de Gelderse Achterhoek. Hengelo. 532 p, 1978. ISBN 90 6289 510 7. gebonden, geïllustreerd, 24 x 34,8 cm; met foto's, tekeningen en kaarten.

Hagens, H. Wateroliemolens in het Twents-Duitse grensgebied. T.I.M.S. - Nederland. Sprang-Capelle. 68 p, 1995. ISBN 90 73283 04-3. 21 x 29,7 cm; met foto's, tekeningen en kaarten.

Hagens, H. en W. Elling. Watermolens Wassermühlen. Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam-de Bruyn. Oldenzaal. 187 p, 1991. ISBN 90-6693-037-3. Tekst in het Nederlands en Duits. Gebonden, geïllustreerd, 21,7 x 30,5 cm.

Hagens, H. Op kracht van stromend water. Negen eeuwen watermolens op de Veluwe. N.V. Uitgeverij Smit van 1876. Hengelo. 600 p, 1998. ISBN 90 6289 575 1. Gebonden, 21,5 x 29,7 cm; met foto's, tekeningen en kaarten.

Halder, P-H van. Watermolens in Noord-Brabant, vroeger en nu. 2010, eigen beheer, 's-Hertogenbosch, ISBN 9789090254500, gebonden, geïllustreerd, 270 p., 21,2 x 30,2 cm.

Hamming, Tineke. De zelfzwichter. Tachtig molens in het Groninger landschap. Vereniging Vrienden van de Groninger Molens. 40 p, 1989. 10,5 x 21 cm; ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de V.V.v.d.G.M.

Handleiding Molenbiotoop. De inrichting van de molenomgeving. De Hollandsche Molen. Amsterdam. 47 p, 1995, in ringband A5.

Harten-Fransen, M. G. E. De windkorenmeule van het Weleveld in het kerspel Borne. 140 p, 1981. 14,5 x 20,8 cm; met foto's en tekeningen.

Havik, P. H. De werking van de pelmolen. 1929. Facsimile-uitgave van "Havik's Pelmolen-schrift". 113 p, gebonden, 16 x 22,9 cm.

Hees, C. A. van. Molens vanuit de lucht. Slingenberg b.v. Hoogeveen. 31 p, 1997. ISBN 90-72275-44-6. 30,1 x 21,2 cm.

Helmers, Roel. Van haver tot gort. 150 tekeningen van een molen. Profiel. Bedum. 48 p, 1989. 21,5 x 30,3 cm; met werktekeningen.

Hempenius, A. L., J. A. L. Trouw. Poldermolens en molenpolders. De molens van de Molenstichting Hunsingo en Omstreken. Onderdendam. 49 p, okt. 1992. ISBN 90-9005469-3. geïllustreerd.

Hermsen, mr. J. H. Molenhistorie van Terwolde. 68 p, 1990? geïllustreerd, 13,5 x 20,9 cm.

Holemans, Herman; Smet, Werner. Limburgse windmolens in heden en verleden. 1981, uitg. Ten Bos, Nieuwkerken, België, gebonden, geïllustreerd, 212 p., 21,3 x 30,2 cm.

Hoogstraten, M. van e.a. De molens van Zuid-Holland. Met talrijke afbeeldingen en kaarten in kleur. Provinciaal bestuur van Zuid-Holland. Met registers op molennamen en inventarisnummer, beschrijvingen, alfabetisch per stad/dorp. 247 p, 1980. 22,5 x 31,5 cm.

Hoogstraten, M. van. De molens van Zeeland. Met foto's van de auteur. In opdracht van het provinciaal bestuur. 263 p, 1964, 19,3 x 27,1 cm

Husslage, G. Windmolens. Een overzicht van de verschillende molensoorten en hun werkwijze. Heijnis nv. Amsterdam. 155 p, 1965. 23,3 x 25; met foto's en werktekeningen.

Jansen, dr. G. B. Arnhemse molens en hun geschiedenis. i.s.m. de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen. 1999. Uitg. Matrijs. 128 p, gebonden, geïllustreerd, 21 x 27 cm.

Juk, T. De Goliath een monument van water en wind. 20 p, 2007. ISBN 978-90-73319-15-8. Uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum. A5.

Kamphuis, Jaap. Spieren Water Wind, 23.000 jaar malen en molens. 394 p, 2009, rijk geïllustreerd, gebonden, 21,4 x 28,5 cm. Voor meer informatie over dit boek, zie de website.

Kockelberg, G. K. Verklarend handboek voor molenwoorden uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur. 340 p, 2000, geïllustreerd, 15 x 21,2 cm

Kokke, C. Th. De Veluwse papiermolen. 3e druk. Uitg. Het Rijksmuseum voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseum". 56 p. + tekening. Arnhem 1977, slappe kaft, geïllustreerd, 16 x 24,6 cm.

Kooijman, Rob - tekst; Jeroen Breeuwer e.a. - fotografie. De Zaanse Molen. Vijfenzeventig jaar behoud van industrieel erfgoed. De vereniging Zaansche Molen, Zaandijk. 112 p, 2000. ISBN 90 6611 366 9. geïllustreerd, gebonden, 22,5 x 28,5 cm.

Krook, G. Theoretisch en practisch molenboek, voor ingenieurs, aannemers, molenmakers en verdere bouwkundigen. + map met 21 litho's met technische tekeningen. heruitgave 1981, Lykele Jansma, Buitenpost

Kuile, Mr. G. J. ter. De Twentsche watermolens. Uitg. Gysbers & Van Loon. Arnhem. 117 p, 1977. ISBN 90-6235-009-7. Ongewijzigde herdruk der uitgave van 1922, geïllustreerd, 15,5 x 22,8 cm.

Lans, Nathalie. Schiedam torent uit boven molenverleden. Een wandeling en fietstocht door de tijd. TDS drukwerken. Schiedam. 217 p, 2000. ISBN 90-804553-6-9, geïllustreerd, gebonden, 21,5 x 30,5 cm.

Meinema, Ing. J. Strijd om een stenderkast. 16 p, 1982 ? geïllustreerd, 15,2 x 23 cm.

Molen, S. J. van der. Molens van het Noordererf. met foto's van Paul Vogt. De Walburg Pers. Zutphen. 168 p, 1979. ISBN 906011.195.8. 19,8 x 27,8 cm.

De Fryske Mole. Friese molens. Friese Pers. Leeuwarden. 264 p, 1995. ISBN 90 330 1522 6. 23 x 28,8 cm.

Moelker, H. P. De Zaanse molen. Met tekeningen van G. Mol. "B.V.P." - Boeken Varia Purmerend. 144 p, 1979. gebonden, geïllustreerd, 16,5 x 24,8 cm.

Molenaarsrapport. Tijdvak 28 januari 1978 - 30 april 1979. Stichting Houtzaagmolen De Rat - IJlst. 14 p. geïllustreerd, A4.

Molendijk, Leen. Nederlandse molens. 32 aquarellen in meerkleurendruk. Met een inleiding van B. van der Veen Czn. Internationale kunstreproducties. Groningen. 40 p, 15,6 x 21,2 cm.

Molens en genealogie. Gens Nostra maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, jaargang 62, nummer 10, oktober 2007, 156 p., 15,5 x 24 cm.

Molens in Friesland. in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Miedema pers. Leeuwarden. 264 p, 1971. gebonden, 18,5 x 25,2 cm.

Mos, Bertus, Jan Tissing. Korenmolen "De Zaandplatte". 48 p, 2006, geïllustreerd, 14,8 x 20,7 cm.

Natrus, Leendert van; Jacob Polly, Cornelis van Vuuren. Groot Volkomen Moolenboek; of nauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende soorten van moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daartoe behoort. Wever. Franeker. 1734/1984. 184 p, 24,5 x 39 cm. Dit boek is ook in een gescande vorm leverbaar; zie de info.

Nijhof, drs. P. Watermolens in Nederland. foto's van Ger Dekkers. Waanders. Zwolle. 176 p, 1982. ISBN 90 70072 91 2. 21,7 x 28,5 cm; gebonden.

Nijhof, drs. P. Windmolens in Nederland. foto's van Ger Dekkers. Waanders. Zwolle. 192 p, 1983. 21,7 x 28,5 cm; gebonden.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Hanova Media Productons. Noordhoek. 84 p, 1998. A5.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad in het groene hart van Holland. 1e druk. Hanova Media Productons. Noordhoek. 68 p, 2000. A5.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad op de Zuid-Hollandse eilanden. Hanova Media Productons. Noordhoek. 68 p, 1999. A5.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad in Zeeland-Noord. Tholen en Sint Philipsland, Schouwen-Duiveland, Walcheren. 1e druk. Hanova Media Productons. Noordhoek. 68 p, 2000. A5.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. 1e druk. Hanova Media Productons. Noordhoek. 68 p, 2001. A5.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad in West-Brabant, incl. het Land van Heusden en Altena. 1e druk. Hanova Media Productons. Noordhoek. 68 p, 2001. A5.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad in het Gelders Rivierengebied. Nederbetuwe, Tielerwaard, Bommelerwaard, Overbetuwe, Land van Maas en Waal, Rijk van Nijmegen. 1e druk. Hanova Media Productons. Noordhoek. 68 p, 2001. A5.

Ouweneel, Hans, Drs. Op molenpad in de provincie Groningen. 1e druk. Hanova Media Productons. Noordhoek. 82 p, 2004. A5.

Paskamp van Santen, M. De molen van Bels. Twee en een halve eeuw geschiedenis. Historische Kring Vasse Mander Hezingen. 40 p, 1985, geïllustreerd, 14,7 x 20,6 cm.

Perks, W. A. G. Zes eeuwen molens in Utrecht. Het Spectrum. Utrecht. 294 p, ISBN 90 274 8262 4. gebonden, 19,5 x 24,8 cm, geïllustreerd.

Plomp, Ad. Zo gaat de molen. Een reis langs molens voor kinderen. De Inktvis. 64 p, 2002. ISBN 90 75689 23 3. 12,5 x 21 cm, geïllustreerd.

Poppen, B. D. De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 1594-1856. Een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan. Uithuizen, 2004. 298 p, ISBN 90-808503-1-4; geïllustreerd, gebonden, 21 x 29,7 cm. Voor meer informatie over dit boek, zie de pagina: Boek 'gemaal'.

Poppen, B. D. De koren- en pelmolen De Liefde. 24 p, 2011. ISBN 978-90-73319-34-9. Uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum. A5.

Poppen, B. D. Groninger molenhistorie, vijftig opstellen over historische aspecten van Groninger molens. Uithuizen, 2012. 460 p, ISBN 978-90-73319-37-0. Gebonden, geïllustreerd, 21 x 30 cm. Zie voor meer informatie de pagina Groninger molenhistorie.

Poppen, B. D. Molen ‘De Hoop’ te Middelstum. 24 p, 2012. ISBN 978-90-73319-41-7. Uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum. A5.

Poppen, B. D. Aangestelde cherchers of opzichters bij de molens voor de belasting op het gemaal in de provincie Groningen 1629-1809. Uithuizen, 2013. 210 p. Gebonden, geïllustreerd, 21 x 30 cm.

Poppen, B. D. Bestekken van sarrieshutten bij de Groninger korenmolens gebouwd en herbouwd in de periode 1630-1805. 294 p, 2013. ISBN 978-90-73319-45-5; geïllustreerd, gebonden, 21 x 29,7 cm. Zie voor meer informatie de pagina nieuwe publicaties.

Poppen, B. D. De sarrieshut van ’t Zandt. Een monument met een eeuwenoude geschiedenis. 28 p, 2013. ISBN 978-90-73319-44-8. Uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum. A5. Zie voor meer informatie de pagina nieuwe publicaties.

Poppen, B. D. De molens van Uithuizen vijf eeuwen molenhistorie. Een beschrijving van alle elf molens die er ooit in de voormalige gemeente Uithuizen hebben gestaan.. ISBN 978-90-73319-70-7. Het boek omvat 262 pagina’s, heeft 32 hoofdstukken, 386 illustraties en is voorzien van een uitgebreid personenregister. Tegelijk is het bijbehorende digitale deel "Bijlagen" verschenen. Dit deel bevat 208 pagina’s, verdeeld over 21 hoofdstukken en met 97 illustraties en ook dit deel is voorzien van een uitgebreid personenregister.

Pouw, G. J. Wieksystemen voor polder- en industriemolens. Kluwer. Deventer. 118 p, 1982. 22,5 x 28,5 cm; met foto's en werktekeningen.

Rapport veiligheid op wind- en watermolens. De Hollandsche Molen - Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 59 p, 1990. 21 x 29,7 cm.

Recht op wind. fotografie: Joris Feekman. Stichting de Schermer Molens. 76 p, 1999. ISBN 90-9013101-9. Uitgegeven t.g.v. 35-jarig jubileum van Stichting de Schermer Molens. 28,5 x 21,6 cm.

Ringelestein, Dr. D.G.G. en Leonard Roggeveen. Van zingende torens en malende molens, met platen van J. Hazeveld. Rijkspostspaarbank. 38 p, 20,7 x 28,2 cm.

Robers, H. B. Twee eeuwen Wissink's möl. De bewogen historie van een stenderkast in Twente 1802-1982. Overgenomen uit het Jaarboek Twente 1981. Stichting Jaarboek Twente. 8 p, 1981; geïllustreerd, A5.

Roose, Willem. Molens in Nederland. Fotografie: Herman Scholten. Atrium. 128 p, 2001. ISBN 90 6113 933 3. Gebonden, 24,5 x 30,5 cm.

Roose, Willem. Zicht op molens. Fotografie: Simone Gerard. Terra Lanno b.v. 128 p, 2009. ISBN 978-90-5897-485-3. Gebonden, 22,5 x 28, 5 cm.

Ruimte voor molens. Een onderzoek naar de inrichting van de omgeving van molens in Nederland. De Hollandsche Molen. Amsterdam. 28 p, 1995. A5.

Schelhaas, Mr. H., Ger Dekkers en C. J. Post. Molens in Overijssel. met medewerking van Het Oversticht. Waanders. Zwolle. 232 p, 1971/1972. 19 x 21,5 cm; met foto's en tekeningen.

Schilstra, J. J. Schermerland, mensen en molens. Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap De Schermeer. 216 p, 1971. Gebonden, 19,4 x 25,9 cm.

Schrader, Carin. Molen in Overijssel. 8 p, 21 x 30 cm; met foto's en tekening.

Schröder, Henk. Molenrijk Zuid-Holland - 224 molens in beeld. 2007. 272 p, ISBN: 978-90-78388-02-9

Severein, Tj. Molens in en om Harlingen een rijke historie. 1990, ISBN 9070886146, 184 p., geïllustreerd, gebonden, 21,3 x 30,2 cm.

Severein, Tj. Molens in en om Franeker en Franekeradeel. Een rijk verleden. 2010, eigen beheer, 150 p., geïllustreerd, gebonden, 21,2 x 30 cm.

Sipman, A. Molenbouw. Het staande werk van de bovenkruiers. 3e druk. Walburg Pers. Zutphen. 551 p, 1990. ISBN 906011.694.1. 19 x 27 cm.

Sipman, A. 75 Molentekeningen. Opmetings- en perspectieftekeningen op groot formaat. De Walburg Pers. Zutphen. 75 p, 1978. in cassette; 51,5 x 71,5 cm.

Sipman, Anton. Handleiding bij de molentekeningen van Anton Sipman. Waarin opgenomen een geïllustreerde specificatie van in de map behorende tekeningen (75). benevens verklarende woordenlijsten in de Nederlandse en Engelse taal. De Walburg Pers. Zutphen. 68 p, 1978. ISBN 906011.064.1. 17,5 x 26 cm.

Sipman, Anton. Molenwielen. Van tandrad naar kamwiel, kammen, staven en dollen, de opbouw van de kroon- en spoorwielen, de schijflopen, enz. Met tekeningen. De Walburg Pers. Zutphen, 1980. Kunstleder. 136 p, ISBN 90 6011.204.0. 18 x 27 cm.

Smit, Arian M. H. Ontheemde Zaanse Molens. Een uitgave van Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer, in samenwerking met Vereniging De Zaansche Molen. 2005, 256 p, ISBN 90-71123-91-x. 30,5 x 25 cm.

Smit, Jos. Molens in Nederland. Atrium. Amsterdam. 75 p, 1994. ISBN 90 6113 667 9. 17,2 x 24,7 cm; met foto's en tekeningen.

Sonneveld-Riper, Nelly. Het Nederlands molenrestanten-bestand. Overzicht van de windmolenrestanten gerangschikt per provincie en op nummer. Situatie 1999. Tweede uitgave (geheel herzien). Zwijndrecht. 94 p, november 1999, losbladig, A4.

Spendel, Jan M. Molen en molenaar in familienamen. Gopher Publishers, Utrecht. ISBN 9051792506, 176 p., 14 x 20,5 cm.

Staat, Willem. Zeeuwse molens. Met beknopte gegevens en foto's van alle nog bestaande windmolens en rompen in de provincie Zeeland. Stichting Natuur-en Recreatieinformatie. Middelburg. 84 p, 1991. 17 x 24 cm.

Standerdmolens in Zeeland. Een rapportage n.a.v. de 3e voorjaarsexcursie van TIMS op 27 mei 1989, o.l.v. I. J. de Kramer. T.I.M.S. 56 p, 1990. A4, met 5 tekeningen op A3 formaat.

Steenbergen, Ir. H. R. Molens in een veranderend landschap. Molenbiotopen in Overijssel. Het Oversticht, Stichting De Overijsselse Molen. 62 p, 1995ö, A4.

Stokhuyzen, Ir. F. Molens. 6e geheel herziene editie. Waanders uitgevers, Zwolle. 239 p, 2007. ISBN 978 90 400 8785 1; 17,5 x 24,5 cm; met foto's en werktekeningen.

Stroop, Johannes Petrus Adrianus. Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en windmolens in de Nederlanden. Tweede, verbeterde druk. Arnhem, 1979. 285 p. Met talrijke afbeeldingen, facs. en kaartjes. ISBN 90-6203-080-7. A4 formaat.

Tijman, Erik, Jan Scheirs, Dick Zweers. De standerdmolen. Bouw, geschiedenis, verschijningsvormen en bedieningswijze van Nederlands oudste windmolentype. Uitgeverij Matrijs. Utrecht. 135 p, 1994. ISBN 90-5345-060-2, gebonden, 21,5 x 30,5 cm.

Tilborg, Teus van. Korenmolen Nooit Gedagt herrezen. Uitg. De Kazerne. Woudrichem. 46 p, 1966. 10,1 x 15,1 cm.

Tousain, Ron. Granen en grutten. Korenmolenaars en grutters in Berkel en Rodenrijs. Archeologische Vereniging De Wende, 183 p, 2008. 21,6 x 30,2 cm, geïllustreerd.

Varwijk, Gerard. Overijsselse windmolens van toen en nu. Stichting 'Verdwenen molens', 363 p, 2009, 25,7 x 29,5 cm.

Veen Czn., B. van der. Groninger molenboek. Wolters Noordhoff / Bouma's Boekhuis bv. Groningen. 270 p, 1981. 22 x 26,7 cm; met foto's, tekeningen, kaarten en routes.

Verpaalen, John. Molens van de frontstreek. In de vuurlinie van 14-18: molens uit de streek van Ieper, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland en Wervik. Met ruim 150 afb. De Klaproos. Veurne. 192 p, 1995, gebonden, 25 x 18 cm.

Visser en Pieterse. Hollandsch molenboek. N.V. Holdert & Co., "Felix Merites". Amsterdam. 104 p, 1940?. gebonden, 21,9 x 27,6 cm.

Visser, drs. H. A. Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland. onveranderde editie van 1946. Gysbers & van Loon. 210 p, ISBN 90-6235-024-0, gebonden, 19,5 x 25,5 cm.

Volledig molenboek. Facsimile uitgave uit 1849. Lykele Jansma. Buitenpost. 1849/1979. ISBN 90 6272 0528. Heruitgave 1979; 164 p, 24,4 x 33,8 cm.

Voorn, H. De papiermolens in de provincie Noord-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie, deel 1, 1960.

Voorn, H. De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg. De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie, deel 3, 1985. Haarlem, Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, 125 ill, 736 pp.

Vos, P. H. en Weijnen, A. A. Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel II. Niet-agrarische vakterminologieën; Aflevering 2: Brouwer en molenaar. Uitgeverij Van Gorcum. 1983. ISBN 9023218957.

Vries, Gerbrand de. Een besonder creckwerck. Over een opvallende uitvinding van vier eeuwen geleden en het historisch belang ervan. Drukkerij Vanderhoek-Uitgeest B.V. 24 p, 1986. Geniet, 10 x 21 cm, geïllustreerd.

Watermolens / Wassermühlen. met routetips en kaart. Euregio Provinciale VVV Overijssel. 85 p, 1991. 10,1 x 20,2 cm.

Westermann, J. C. Geschiedenis van de IJzer en Staalgieterij in Nederland. In het bijzonder van het bedrijf van de Nederlandsche Staalfabrieken v / h J. M. de Muinck Keizer N. V. te Utrecht. Utrecht, 1948, 392 p. Geïllustreerd, gebonden, 21,5 x 29,5 cm.

Westra, Chris, Herman Tossijn. Wind werk boek. Wat is mogelijk met windenergie. Ekologische Uitgeverij. Amsterdam. 400 p, 1980. ISBN 90 6224 025 9. gebrocheerd, 17 x 24,8 cm, geïllustreerd.

Wiessner, J. G. De windmolen en zijn onderdelen. Stichting Vrienden van de Gelderse molen. Arnhem. 1989. herziene druk, 140 p, 21 x 29.7 cm.

Wiessner, J. G. Molens in de vreugd. Met afbeeldingen uit Achterhoek en Liemers. De Walburg Pers. Zutphen. 63 p, 1980. ISBN 906011. 336.5, geïllustreerd, 14,6 x 21 cm.

Woudt, Klaas. Molens. Een eerste kennismaking met een boeiend fenomeen. Bekking b.v. Amersfoort. 112 p, 1981. 21,5 x 25 cm; met foto's en tekeningen.

Zeiler, Frits David, e.a. De wind- en watermolens in Overijssel. Waanders / Stichting "De Overijsselse Molen". Zwolle. 144 p, 1995. 25,3 x 29,5 cm; met foto's.

Zoetmulder, S.H.A.M. De Brabantse molens. Den Besten, Gunneweg, Stroop, Trouwen. Uitgeverij Helmond. Helmond. 618 p, 1974. 19 x 27 cm; met foto's, tekeningen en kaarten.

Zwet, Han van Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643. Uitgeverij Verloren b.v., in Hilversum. 2009. ISBN 9789087041069. Geïllustreerd, 552 p., 16,1 x 23,8 cm.

up


Engelstalige molenboeken

Beedel, Suzanne. Windmills. Foreword by Henry Longhurst. Bracken Books. London. 143 p, 1975. ISBN 1 85170 231 8. Gebonden, geïllustreerd, 23,5 x 25,6 cm.

Blom, Louis H. The windmills of the Greek islands. Bibliotheca Molinologica, volume 14. The International Molinological Society. Aldeboarn. 208 p, 1999. ISBN 92-9134-019-6. 21 x 29,7 cm; met foto's, tekeningen en kaarten.

Jarvis, P. S. Stability in windmills and the sunk postmill. Second, revised edition. The International Molinological Society. 40 p, 1999, geïllustreerd, A4.

Molendijk, Leen. 32 Dutch windmills in full colour. Text by A. J. de Koning. Internationale kunstreproducties. Groningen. 40 p, 20 x 29,2 cm.

Reynolds, John. Windmills & watermills. Hugh Evelyn. London. 1970. ISBN 238.78943.8. Gebonden, geïllustreerd, 23,3 x 25 cm.

Vince, John. Discovering windmills. Shire Publications Ltd. 56 p, 1977. ISBN 0 85263 373 4. 11,5 x 18 cm, geïllustreerd.


Duitstalige molenboeken

Bosse, Theo. Mühlen. 120 Mühlengeschichten. Kreis Gifhorn, Wolfsburg, Hasenwinkel. 1991 Gifhorn, 215 p, 21 x 28,5 cm.

Brei, Alois. Herrlichkeit Lage. Ein Wegweiser für Besucher. Dorf-, Burg- und Mühlenfreunde Lage e.V. 32 p, 14,7 x 21 cm. Duits en Nederlandstalig.

Die Mühlen der Stadt Haren. Festschrift aus Anlass der Einweihung der Mersmühle am 6. Juni 1980. Heimatverein Haren/Ems 79 p, A4.

Die Westfälische Mühlenstraße. ca. 70 aktuellen Farbbildern, 18,5 x 13 cm, farbigen technischen Zeichnungen von Herrn R. Hagen. Anschriften der Mühlengruppen und vieles mehr. ISBN 3-9806058-3-3.

Grottian, Tilman. Mühlen zwischen Elbe und Aller. Eine Reise entlang der Niedersächsischen Mühlenstrasse. 1999 Christians, 142 p, 14,5 x 21 cm.

Fröde, Wolfgang. Windmühlen. 1987. Ellert & Richter Verlag. 56 p, 21 x 27,9 cm, geïllustreerd.

Hagen, Rüdiger. Historische Mühlen und ihre Techniek. Künstlerische und technische Zeichnungen. Reprint-Verlag-Leipzig. 128 p, 2003. ISBN 3826208226. Gebonden, 21,5 x 30 cm, geïllustreerd.

Hashagen, Ingo. Als sich noch die Flügel drehten. 1986. Rüstringer Heimatbund - Wesermarsch Fischerhude, 200 p, 17 x 21,4 cm.

Jünemann, Kurt. Windmühle Lechtingen 1887-1987. 1987. Heft 5, 100 p, 14,8 x 21 cm, geïllustreerd en met vele tekeningen.

Jünemann, Kurt. Windmühle Lechtingen. Deutsche Mühlenführer. 1991, Heft 3, 20 p, 14 x 24 cm, geïllustreerd en met veel detailtekeningen van de restauratie.

Karstens, Uwe. Kurt Bilau Annäherung an einen Visionär. 2003, 79 Seiten, 25,5 x 21 cm. Diverse Bilder und Zeichnungen.

Karstens, Uwe. Kurt Bilau Annäherung an einen Visionär. Band 2. 2010, 91 Seiten, 20,8 x 25,3 cm. Diverse Bilder und Zeichnungen.

Kleeberg, Wilhelm. Niedersächsische Mühlengeschichte. Verbesserter Nachdruck. Schlütersche, Hannover, 460 p, 1979, ISBN 3877061753, 23 x 32,5 cm, geïllustreerd.

Krause, Günther. Kreutzmanns Mühle 1881-1995. 1995, Mühlenverein, 68 p, 16 x 23 cm, geïllustreerd.

Kuhlmann, Wolfgang und Winfried Hedrich. Die Westfälische Mühlenstrasse. Mühlenverein im kreis Minden-Lübbecke e.v., 2000, Heimatverein Haren/Ems, 120 p, 13 x 18,5 cm, geïllustreerd met vele foto's.

Mager, Johannes, Günter Meissner, Wolfgang Orf. Die Kulturgeschichte der Mühlen. Edition Leipzig, Ausgabe für Ernst Wasmuth Verlag. Tübingen. 268 p, 1989. ISBN 3-8030-1806-4. geïllustreerd, 24,5 x 27,5 cm.

Mühle der Heimat. Unsere schönsten Volks- und Wanderlieder. 1997. Verlag G. Feldkamp, Leer. 64 p, A5.

Mühlen im Osnabrücker Land. Ein Wegweiser zu den touristisch zugänglichen Mühlen. 1993 70 p, 10 x 21 cm.

Mühlen in den Landkreisen Diepholz und Nienburg/Weser. 30 p, 10,5 x 21 cm.

Niedersächsische Mühlen-Tour Osnabrücker Land. Mit dem Fahrrad van Mühle zu Mühle. Touristischer Wegweiser zu 40 Mühlen der Region. 64 p, 9,8 x 21 cm.

Norzel, Walter; Wessling, Hartmut. Ostfriesisches Mühlenbuch. 1991, Schlüttersche, 215 p, 23,8 x 28,5 cm.

Notebaart, Dr. Jannis C. Windmühlen der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung. Mouton Verlag. Den Haag. 405 p, 1972. geïllustreerd, gebonden, 21 x 28,5 cm.

Rehbaum-Keller, Aide; Schilli, Hermann, Mühle und Kleiekotzer. 1995, Verlag Reiff, Offenburg, 76 Seiten, Paperback. ISBN: 3922663362, 14,6 x 20,9 cm, genaaid, geïllustreerd.

Rödiger, Hans-Bernd, Ingo Hashagen, Adolf Popken. Windmühlen Symbole einer Landschaft in Oldenburg, Ostfriesland, in Emsland und Osnabrücker Land. Band I: Oldenburger Land und Harlingerland. Verlag: C. L. Mettcker & Sohne. Jever. 98 p, 1986. Gebonden, geïllustreerd, 20,2 x 26,9 cm.

Rödiger, Hans-Bernd, Ingo Hashagen, Adolf Popken. WindSymbole einer Landschaft in Oldenburg, Ostfriesland, in Emsland und Osnabrücker Land. Band II: Ostfriesland, Emsland und Osnabrücker land. Verlag: C. L. Mettcker & Sohne. 110 p, 1988. ISBN 3-87542-002-0. Gebonden, geïllustreerd, 20,2 x 26,9 cm.

Rölker, Heinz. Deutsche Mühlenführer. Windmühle Lechtingen. 1991 Heft 3. 16 p, 14 x 23 cm, geïllustreerd.

Rüdinger, Torsten und Oppermann, Philipp. Kleine Mühlenkunde. Deutsche Technikgeschichte vom Reibstein zur Industriemühle. Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenunterhaltung (DGM) e.V., 2010, 194 p, ISBN 978-3-9811626-7-7, rijk geïllustreerd, 15 x 21 cm.

Saathoff, G. Mühlen in Ostfriesland. Schriftenreihe die leuchtboje. 1979. Heft 21. Verlag Ostfriesische Landschaft. 2960 Aurich, 44 p, 15 x 21 cm, geïllustreerd.

Schnelle, Werner. Mühlenbau. Wasserräder und Windmühlen - bewahren und erhalten. Mit Zeichnungen des Autors im Teil Wassermühlen. Verlag Bauwesen. Berlin. 208 p, ISBN 3-345-00678-2. gebonden, geïllustreerd, 21,6 x 23,8 cm.

Schoof, Lükko. Die Greetsieler zwillingsmühlen. 1996. Heft 8 28 p, 14 x 24 cm. Vereinigung zur erhaltung von Wind- und Wassermühlen in Niedersachsen und Bremen e.v., geïllustreerd.

Schutenmühle. Huckelrieden, Stadt Löningen. Beitrag zur Geschichte der Stadt Löningen. Nr. 1, 1995. Heimatverein Löningen, 64 p, 14,7 x 20,7 cm.

Stüdtje, Johannes. Mühlen in Schleswig-Holstein. 1968. Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co. Heide in Holstein, 15 x 21 cm, 32 blz en 40 foto blz in z/w.

Sydow, Helmut. Die Bockwindmühle. 1982. Heft 2. LWL - Freilichtmuseum. Detmold, 38 p, 13 x 20,4 cm, geïllustreerd.

Wittor, Manfred. Mühlen in Großefehn - Ihre Geschichte und die ihrer Erbauer und Betreiber. 348 Seiten fadengebunden im festen Einband, im Format DIN A4. Das Buch enthält neben 55 schwarz/weiß Bildern, rd. 110 Strichzeichnungen und Urkundenkopien in Größen bis zu DIN A4 auch 43 farbige Abbildungen (teilw. erstmals veröffentlicht!). ISBN 3-00-009846-1.Zie ook de lijst met molentijdschriften, waarin 25 Nederlandse, 2 Duitse en 3 Belgische bladen worden vermeld.


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 1999/2022             up