Groninger molenaars

moleneigenaren, molenmakers, molenaarsknechten,

boekweitmolenaars, grutters en hun familieleden

(stand 10 januari 2019: 8719 records)

 


De gegevens op deze pagina heb ik in de loop der jaren vergaard in meerdere archieven, op verschillende kerkhoven, op het internet, via Genlias.nl en AlleGroningers.nl en via mondelinge en schriftelijke contacten.
Voor de gegevens van sommige personen uit de Pekela's heb ik tevens dankbaar gebruik gemaakt van de downloads die Dick Kuil op zijn website www.wikipekela.nl heeft geplaatst.
Veel gegevens van watermolenaars in de regio Siddeburen zijn afkomstig uit de publicaties van Durk Slagman: 'Waterbeheersing in oostelijk Duurswold. Een polderwaterschap ten noorden en een ten zuiden van Siddeburen'.
De gegevens over de molens, zoals die worden vermeld in de hierboven staande alfabetische lijst met personen, zijn grotendeels afkomstig van de fiches van de Groninger molens.
Zoals het geldt voor alle gegevens die men niet zelf uit de originele bronnen heeft betrokken, geldt het ook wanneer u gegevens van deze website betrekt, namelijk: er kunnen fouten in voorkomen.
Uiteraard is deze collectie verre van volledig en dus blijf ik zoeken naar nieuwe gegevens.
Aanvullingen en reacties op de hier vermelde gegevens zijn van harte welkom
via het e-mailadres: bob#bdpoppen.nl (# a.u.b. vervangen door @).

 

Jacob Nienhuis   Hendrik Olgers   Edens
3 molenaars, links: Jacob Nienhuis - 1886-1968 - koren- en pelmolenaar te Garsthuizen,
midden: Hendrik Olgers - 1833-1917 - koren- en pelmolenaar te Beerta,
rechts: Albert Edens - 1836-1902 - koren- en pelmolenaar op "Molen Edens" te Winschoten.

 

Muda-1975   Jan Smid   Bernard Dijk  
links: Tiddo Klaas Muda - 1916-1986 - pelmolenaar op "De Jonge Hendrik" te Den Andel,
midden: Jan Smid - 1906-1997 - korenmolenaar op "De Liefde" te Uithuizen,
rechts: Bernard Dijk - 1926-2001 - watermolenaar en instructeur op de "Eolus" te Fransum,

 

Jager en Lemminga   W. O. Bakker
links: Geert Jager - 1908-2007 - watermolenaar op "De Dellen" te 't Waar en Roelof Poppo Lemminga - 1915-2006 - watermolenaar op "De Dellen" te Nieuw-Scheemda. De foto is genomen op 10 november 2003.
rechts: W. O. Bakker, molenaar, fotograaf en eminent molendeskundige - overleden in 2000.

 

B. van der Veen Czn.   Jaap van Dijk   Teije de Jong
3 bestuurders, links: B. van der Veen Czn. - 1891-1987 - auteur van het Groninger molenboek, erelid van de Vereniging "De Hollandsche Molen",
midden: Jaap van Dijk - 1925-2007 - vrijw. molenaar, mede oprichter van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens, de Stichting Groninger Molenvrienden en de Stichting De Groninger Molen,
rechts: Teije de Jong - 1925-2010 - vrijw. molenaar, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens en van de Stichting Groninger Molenvrienden.

 

Noordewier   Roemeling   Chris Bremer
3 molenmakers, links: Menne Alderts Noordewier 1861-1931, midden: Albert Roemeling, rechts: Chris Bremer

 

Wiertsema   Arend Hazenberg   J. D. Medendorp
3 molenmakers, links: Harm Wiertsema 1892-1979, midden: Arend Hazenberg 1878-1968,
rechts: J. D. Medendorp 1921-2011

 

Een timmerman timmert en denkt zo nu en dan na.
Een molenmaker denkt veel na en timmert zo nu en dan.

 

Groninger molenmakers in de periode 1735 t/m 1980

pieter sibbels
Pieter Sibbels, molenmaker te Groningen, wordt vermeld in een akte van 18 januari 1739.

In de fiches van de Groninger molens, welke door B. van der Veen Czn. werden samengesteld, worden vele namen van molenmakers vermeld. Ik heb deze namen, uit de periode 1735-1980, geselecteerd en vervolgens weergegeven in een chronologische en alfabetische lijst.
Het bestand Groninger molenmakers omvat 7 pagina's. (pdf 40.121 k)
Het document is ook opgenomen in mijn boek 'Groninger molenhistorie', dat op 27 april 2012 in het Groninger Molenhuis is gepresenteerd; zie de pagina over dit boek Groninger molenhistorie.

Groninger molenaars en hun grafzerken

rustplaats
Over de grafzerken van meerdere Groninger molenaars schreef ik enige artikelen. In de tweede uitgave van het blad 'De nieuwe Molenwereld', verschenen in december 2018, werd daarvan een gecombineerd artikel opgenomen.
Het bestand Groninger molenaars en hun grafzerken omvat 8 pagina's. (pdf 1380.859 k).

 

B. van der Veen Czn.
1891-1987
auteur van het Groninger molenboek.

Over B. van der Veen Czn.,
eminent Groninger molenkenner,
oud-bestuurslid en erelid
van de vereniging
"De Hollandse Molen",
stelde ik een beknopt
biografisch verhaal
samen, voorzien van een
genealogisch overzicht.

(9 pagina's, pdf 972.386 k)

 

In het Jaarverslag 2007
van het Kapiteinshuis Pekela /
Stichting Westers
publiceerde ik een artikel
over het molenaarsgeslacht
Klatter.

Dit geslacht was o.a. actief
in Appingedam
en in Oude Pekela.

Het document is ook
opgenomen in mijn boek
'Groninger molenhistorie'.

 

Over de watermolen
De Zeemeeuw
en de
watermolenaarsfamilie
Van Dam
schreef ik het artikel
dat werd afgedrukt
in het blad van de
Historische Kring
Noordelijk Hunsingo
en dat ook is opgenomen
in mijn boek
'Groninger molenhistorie'.

 

Op 4 oktober 1899
verongelukt Aaltje Steen
in de watermolen te Kolham.
 
Meer informatie
met genealogische gegevens
is te vinden in
Aaltje Steen.
 
En eveneens in mijn boek
'Groninger molenhistorie'.

 

Freerk Koster, van 1917 tot 1952
eigenaar van de molen Zeldenrust te Oude Pekela.
 
Over
"Het molenaarsgeslacht Koster te Pekela en zijn molens"
publiceerde ik in het blad 'de Zelfzwichter',
jrg. 13, no. 3, oktober 2009,
een artikel met 4 illustraties.
 
Een veel uitgebreidere versie en voorzien van 23 illustraties,
is opgenomen in het Jaarverslag 2009,
van het Kapiteinshuis Pekela / Stichting Westers,
verschenen in april 2010 en in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 

   
Hendrik Boddé, 1859-1931, liet de molen 'De Zwaluw' te Valom bouwen.
Over hem en de Molenaars van de molen 'De Zwaluw' in het buurtschap Valom in de Uithuizer polder,
publiceerde ik in 'de Zelfzwichter', jrg. 13, no. 4, december 2009, een artikel met 6 illustraties.
Een uitgebreidere versie is opgenomen in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 


De grafzerk van boekweitenmulder Willem Jans in de kerk te Doezum.
Meer informatie met genealogische gegevens is te vinden in Willem Jans. En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 


De gedenksteen voor de verongelukte molenaar Jacob Jans Mulder te Bedum.
Meer informatie met genealogische gegevens is te vinden in Jacob Jans Mulder. En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 

De graven van de molenaarsfamilie Tillema op de begraafplaats Snakkeburen te Ulrum.
Meer informatie met genealogische gegevens en over hun molens is te vinden in
molenaarsfamilie Tillema. (6 pagina's, pdf 1.383.444 k.) En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 

Het graf van de molenaarsdochter Geertruid Tillema te Mensingeweer.
Meer informatie met genealogische gegevens is te vinden in Geertruid Tillema. En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 

Het wapen op de grafzerk van pelmulder Kornelys Edes te Mensingeweer.
Meer informatie met de volledige tekst op de zerk en die van zijn vrouw
en met genealogische gegevens is te vinden in Kornelys Edes.
En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 


Het graf van pelmolenaar
Tiddo Klaas Muda te Den Andel.
 
Meer informatie
met genealogische gegevens
is te vinden in
Tiddo Klaas Muda.

(4 pagina's, 2.075.483 k.)
En eveneens in
mijn boek
'Groninger molenhistorie'.

 


De grafzerk van scheepsbouwmeester en houtzaagmolenaar Jan Jacobs Mulder te Midwolde.
Meer informatie met genealogische gegevens is te vinden in Jan Jacobs Mulder.
En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 


De grafzerk van Jakob Eyses, pelmuller te Losdorp.
Meer informatie met de volledige tekst op de zerk en die van zijn broer, bakker te Losdorp,
is te vinden in Jakob Eyses.
En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 


De grafzerk van houtzaagmolenaar Wilte Evenhuis bij de kerk te Woltersum.
Meer informatie met genealogische gegevens, alsmede enige documenten uit
het archief van de familie Evenhuis te Woltersum zijn te vinden in
De molen en het graf van houtzaagmolenaar Wilte Evenhuis te Woltersum.
(8 pagina's, pdf 2.671.416 k.
En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 


Het molenaarsechtpaar
Doorbos-Bruins
te Zeerijp.

 
Meer informatie
met genealogische gegevens
is te vinden in

Molens en molenaars te Zeerijp

(8 pagina's, 1.619.348 k.)
En eveneens in mijn boek
'Groninger molenhistorie'.

 


Twee pelmolenaarsgeslachten waren actief te Rasquert, namelijk Homan en Mulder.
Beide werden ook wel met de achternaam 'pelmulder' aangeduid.
Meer informatie met genealogische gegevens is te vinden in het artikel
De pelmolenaars te Rasquert en hun grafzerken op het kerkhof te Baflo.
(12 pagina's, pdf 1.338.514 k.)
En eveneens in mijn boek 'Groninger molenhistorie'.

 

 
Het graf van Jacob Alders bij de kerk te Uithuizermeeden.
Zijn paarden sloegen op hol bij het zien van de draaiende wieken.
Meer informatie met genealogische gegevens is te vinden in Jacob Alders.
En eveneens in mijn boek Groninger molenhistorie.


8719 personen - samengesteld door B. D. Poppen en gegenereerd met Aldfaer 7.0 op 11-01-2019

Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2009/2019             up